Håsjöbilder från 2009

Håsjöbyn

Håsjöbyn (den lilla röda stugan i mitten till höger bodde Bertil Sidén)

Håsjöbyn (i förgrunden det hus som Nicke Amrén fortfarande bor i 2022)

Håsjöbyn där Wahlbergs bor. Håsjöviken till höger.

Håsjöbyn med vik av Lillsjön

Håsjöbyn

Håsjö By med dåvarande Wifstavarvs gård samt i bakgrunden gård som tillhörde Herbert och Eva Nilsson

Håsjö Valla med järnvägen och gård som tillhörde Göran Åsander

Väg till Håsjöbyn från Bräcka. Vägen till höger går till By

Håsjöbyn

Håsjöbyn med Lillsjön

Håsjö Valla med Vallaviken och Klockstapeln