Håsjögården är från början en prästgård som kyrkan ägde. Sedermera blev det ett församlingshem. 1985 byggdes den om till kursgård för konfirmander och även för annan ungdomsverksamhet. Den verksamhet som den nu används till är som vandrarhem och som en samlingspunkt för Håsjöbor och andra, kanske med historisk anknytning till bygden. Efter att Håsjö sportklubb och hembygdsförening övertog driften har insamling möjliggjort installation av bergvärme och upprustning av samlings- och övernattingsdelar. Håsjöbor och besökande har nu en träffpunkt som uppskattas mycket.

Verksamheten drivs i ideel regi. För underhåll och löpande utgifter behövs inkomster. Dels skänks det kontanta medel och dels drar mötes- och vandrarhemsdelen in en del. Dock finns det behov av uppfräschning som en modernare TV, byte av visst möblemang och förhoppningsvis även kunna erbjuda fibernät.

Du kan stödja Håsjögården genom en minnesgåva eller ett testamente. Nedan måste då uppgifter fyllas i för att gåvan ska bekantgöras i samband med begravning. Är det frågan om en testamentering så ta då kontakt med Berit Backlund.

Se formuläret här. Bilden är något ljus än den på formuläret.
Formuläret är ett vikt A4-fomat, vit, vilket då ger 4 sidor i A5. På sid 3 står tryckt: Har mottagit en gåva till minnet av ---- från ----.

Här är några tips till Minneshälsningar. Klicka här!

Här finns en testamentmall. Klicka här!

 

 

Minnesgåva/Testamente till Håsjögården

Meddelandet sänds till Berit Backlund som vidaresänder/ringer till
närmast anhörig. Berit kan du även nå på tfn 0696-511 45 / 072-221 52 00

Du kan i testamentet skriva att ex.vis 1% eller ett visst belopp ska tillfalla Håsjögården. Ange då org.nummer 893200-8975. Du kan även skänka annat såsom "prylar",.

MEDDELANDE

Namn på avliden


Namn på givare


Tfn + email på givare


Namn på närmast anhörig till avliden


Tfn + email till närmast anhörig


Begravningsbyrå + Tfn + Adress


Datum och samt kyrkoadress för begravning


Meddelande till Berit


Hur du kan donera till Håsjögården med Nordea-konto