sida
Mannen på bilden är Carl Johan Nilsson, född 1853 i Östra Ämtervik i Värmland, drunknad 1929 i By, Håsjö. Han halkade nedanför sitt boställe på en brygga och föll i vattnet.
Carl Johan gifte sig 1878 med Margareta Nilsdotter vars far ägde By hemmanet som paret fick en del utav.
Han krossade det vänstra benet vid timmerhuggning i skogen. Doktor Jean Molin, som tillkallades, spjälkade benet. Efter tre veckor blev det kallbrand med förfärliga plågor. Ingen telefon fanns och till Kyrkslätten i Ragunda, där doktorn bodde, fanns ingen nära väg och järnvägen hade inte kommit. Nilsson blev liggande i svåra plågor. Men så hände en dag att doktora Molin kom för att fara till Hällesjö. En granne till Nilsson råkade då träffa doktorn och bad denne göra besök hos Nilsson. Molin som medförde kloroform bedövade Nilsson. Men några instrument för amputation hade doktorn inte med sig. En vanlig sågsvans hämtades och benet kapades. Allt gick bra, benet läktes och Nilsson gjorde sig själv ett träben, som han dagligen använde ända till sin död.

Nilsson försörjde sig sedan som skräddare. Paret fick 5 barn.
Nils Erik Emanuel f. 1879 i Håsjö
Katarina Erika f. 1880 i Håsjö
Johan Oskar f. 1882 i Håsjö
Jonas Axel f. 1884 i Håsjö
Karl August f. 1887 i Håsjö
Emil Theodor f. 1890 i Håsjö

Sonen Axel Karlsson var även han verksam skräddare i Håsjö By.
Huset vid vars bro han sitter, revs av deras son Emil som byggde det nuvarande huset Sonen Erik Karlsson var den i släkten som sist bodde där.
Axel Wahlberg, som amatörfotografen heter, föddes 1894 i Håsjö och dog i samma by 1977.
Obekräftade uppgifter säger att träbenet fortfarande skall ligga kvar på vinden

Delar av berättelsen tagen ur" Seder och bruk kring 1890-talet i Ragunda tingslag".